Główna
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl

Rekrutacja 2018

    • Technikum - technik pojazdów samochodowych • technik geodeta • technik architektury krajobrazu • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki • technik budownictwa
    • Szkoła Branżowa I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych • kierowca mechanik • mechanik motocyklowy • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Zarejestruj

  Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do 31.10.2019 r.

  Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.
Kto może zostać uczestnikiem projektu:

  Uczestnikiem projektu może zostać:
1) uczeń/uczennica uczący/a się w szkole objętej projektem tj.;
• Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1,
• Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2,
• Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3.
2) nauczyciel kształcenia zawodowego zatrudniony w jednostce oświatowej objętej projektem tj.:
• Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie (ZS NR 2), ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1,
• Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie (ZS NR 3), ul. Farna 10, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2,
• Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie (ZST), ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3,
• Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej
im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie (PCKPiEZ), ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut.

Zadania przewidziane w projekcie na lata 2016-2019:

I. Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:
1) płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2) kursy:
• operator wózków widłowych – ZS NR 2, ZS NR 3, ZST,
• spawacz – ZS NR 2, ZST,
• programista – obrabiarek CNC – ZS NR 2,
• nowoczesne języki programowania komputerów – ZS NR 2,
• e-sklep tworzenie sklepu internetowego –ZS NR 3,
• pielęgnacja twarzy dekoltu i szyi – ZS NR 3,
• florystyka – ZST,
• diagnostyka pojazdów samochodowych – ZST,
• wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych – ZST.

II. Formy wsparcia dla nauczycieli:
1) Szkolenia doskonalące/kursy z zakresu:
• diagnostyki pojazdów samochodowych - ZS NR 2 , ZST, PCKPiEZ,
• programowania i obsługi obrabiarek CNC - ZS NR 2, PCKPiEZ,
• nowoczesnych technik strzyżenia, koloryzacji i modelowania - ZS NR 3,
• języka angielskiego zawodowego – PCKPiEZ,
• tworzenia baz danych - ZS NR 3,
• obsługi programu Insert - ZS NR 3
• programowania komputerów (nowoczesne języki programowania) - ZS NR 2,
• kreatywnego strzyżenia damskiego - ZS NR 3,
• 3D Photoshop, Digital ART. - ZST,
• AutoCAD – ZST,
• międzynarodowego instruktora spawalnictwa- PCKPiEZ,
• doskonalenia technik jazdy dla instruktorów nauki jazdy – PCKPiEZ,
2) staż u pracodawcy - ZS NR 3, ZST, PCKPiEZ,
3) studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu:
• grafiki komputerowej - ZS NR 2,
• grafiki komputerowej wydawniczej i reklamowej - ZS NR 3.

III. Wyposażenie pracowni szkolnych – ZS NR 2, ZS NR 3, ZST.

IV. Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe -ZS NR 2, ZS NR 3, ZST.
Planowane efekty projektu:
Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 3.
2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 2 osoby
3. Liczba uczniów, którzy uzyskali uprawnienia na wózki widłowe – 69 osób. Liczba uczniów, którzy uzyskali uprawnienia spawacza – 69 osób.
Wskaźniki produktu:
1. Liczba nauczyciel kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 36 osób.
2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 3.
3. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących
w stażach i praktykach u pracodawcy – 307 osób.
4. Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w programie – 300 osób.
5. Liczba kursów dla uczniów, które pojawiły się w ofercie szkół w trakcie realizacji projektu - 10.
6. Liczba uczniów objętych kursem pn. Operator wózków widłowych – 72 osoby.
7. Liczba uczniów objętych kursem pn. Spawacz – 72 osoby.
8. Liczba uczniów objętych kursem pn. Programista – obrabiarek CNC– 30 osób.
9. Liczba uczniów objętych kursem pn. Nowoczesne języki programowania komputerów – 10 osób.
10. Liczba uczniów objętych kursem pn. E- sklep tworzenie sklepu internetowego – 24 osoby.
11. Liczba uczniów objętych kursem pn. Pielęgnacja twarzy dekoltu i szyi – 36 osób.
12. Liczba uczniów objętych kursem pn. Florystyka – 24 osoby.
13. Liczba uczniów objętych kursem pn. Diagnostyka pojazdów samochodowych – 36 osób.
14. Liczba uczniów objętych kursem pn. Wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych – 36 osób.
15. Liczba doposażonych pracowni szkolnych – 13.
16. Liczba rodzajów materiałów promocyjnych opracowanych/zrealizowanych
w ramach projektu w celu promocji szkolnictwa zawodowego sztuki - 2.
17. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: diagnostyka pojazdów samochodowych– 10 osób.
18. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: programowania i obsługi obrabiarek CNC – 7 osób.
19. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: nowoczesnych technik strzyżenia, koloryzacji i modelowania - 4 osoby.
20. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: języka angielskiego zawodowego – 6 osób.
21. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: tworzenia baz danych – 5 osób.
22. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: obsługi programu Insert osoby – 4 osoby.
23. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: programowania komputerów (nowoczesne języki programowania) – 3 osoby.
24. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: kreatywnego strzyżenia damskiego– 1 osoba.
25. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: 3D Photoshop, Digital ART – 1 osoba.
26. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: Auto-CAD – 1 osoba.
27. Liczba nauczycieli objętych szkolenie/kursem z zakresu: międzynarodowego instruktora spawalnictwa – 2 osoby.
28. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: doskonalenia technik jazdy dla instruktorów nauki jazdy – 3 osoby.
29. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w postaci stażu u pracodawcy – 14 osób.
30. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych – 2 osoby.

  Chcesz się dowiedzieć jaka forma wsparcia będzie realizowana w danym roku szkolnym oraz w jakich terminach będzie rekrutacja, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania poniżej).

  Zakres wsparcia dla uczniów/uczennic i nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

  Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie:
1) płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2) kursy:
• operator wózków widłowych,
• spawacz,
• programista – obrabiarek CNC,
• nowoczesne języki programowania komputerów – ZS NR 2.

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie:
1) staże zawodowe (w okresie wakacji),
2) kursy:
• operator wózków widłowych,
• pielęgnacja twarzy dekoltu i szyi.

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie:
1) płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2) kursy:
• operator wózków widłowych,
• spawacz,
• diagnostyka pojazdów samochodowych,
• wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych.

Formy wsparcia dla nauczycieli:

1) Szkolenia doskonalące/kursy z zakresu:
• programowania komputerów (nowoczesne języki programowania) - ZS NR 2,
• kreatywnego strzyżenia damskiego - ZS NR 3,
• AutoCad - ZST,
• międzynarodowego instruktora spawalnictwa - PCKPiEZ,
• doskonalenia technik jazdy dla instruktorów nauki jazdy- PCKPiEZ.

2) Studia podyplomowe z zakresu:
• grafiki komputerowej,
• grafiki komputerowej wydawniczej i reklamowej.

   Rekrutacja uczestników projektu w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzona w biurze projektu tj. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 9 do 20 października 2017 r. na kursy, praktyki i staże dla uczniów/uczennic.

  Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.
Udział w projekcie jest bezpłatny/

Pliki do pobrania:
regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - wrzesień 2017 r.
formularz zgłoszeniowy - uczeń
zakres danych osobowych
oświadczenie uczestnika
deklaracja uczestnictwa 
zgoda rodziców

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Instytucje wspierające młodzież ZST

Kalendarz

Wrzesień 2018
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 981162

Goście na stronie

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Rodby-Dania 2016 - relacja na żywo

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Sundsvall-Szwecja 2015 - relacja na żywo

 

Szkoła w mediach