Dla ucznia
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl
  • Zarejestruj

 

 

 

 

 Nowość !!!

 Ogłaszamy nabór do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe /piłka nożna i koszykówka/.


     Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczyna rekrutację do klasy I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe. Do klasy „sportowej” zapraszamy uczniów, absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy uprawiają sport wyczynowo, uczęszczają do klas sportowych lub młodzież aktywną fizycznie, która chciałaby rozwijać i poszerzyć swoje umiejętności sportowe.


     Program kształcenia w liceum ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego /m. in. naukę języka angielskiego i niemieckiego oraz wybór od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym/ oraz zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego do 10 godzin tygodniowo. Kształcenie sportowe odbywa się w oparciu o programy szkolenia sportowego opracowane we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi w danej dyscyplinie sportu i zatwierdzone przez Ministra ds. Sportu, co zapewnia uczniom i zawodnikom ciągłość profesjonalnego szkolenia sportowego, możliwość rozwijania uzdolnień i osiągania wysokich wyników w rywalizacji sportowej.


     Zapewniamy wysoki poziom kształcenia ogólnego i szkolenia sportowego poprzez staranny dobór doświadczonej kadry pedagogicznej i trenerskiej.


Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

Rodzaj czynności:

Termin:

- złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi

oraz

- orzeczenia o stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.07.2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

od 29 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

- przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

17 maja 2019 r. godz. 10.00

/do 31 maja 2019 r./

- podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

do 11 czerwca 2019 r.

- uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

21 – 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

- podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 lipca 2019 r.

do godz. 10.00

- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego /jeżeli nie były złożone w uzupełnieniu wniosku/

od 5 do 10 lipca 2019 r.

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

12 lipca 2019 r. do godz. 10.00

 

Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej


 Od roku 2018/2019 przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie funkcjonuje hala sportowa w skład której wchodzą:

- sala sportowa do gier zespołowych o wymiarach 45,6 m x 26,0 m przy wysokości od 770 cm do 943 cm, w której znajdą się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz dwa treningowe boiska do piłki siatkowej i 4 kosze treningowe /w poprzek sali/. Od strony zachodniej w sali sportowej umieszczono systemowe trybuny teleskopowe z 200 miejscami siedzącymi.
- sala gimnastyczna, na poddaszu o powierzchni 153 m2 z przeznaczeniem na aerobik, fitness i siłownię.

   Uzupełnieniem części sportowej jest nowoczesne zaplecze socjalno – sanitarne /pokoje trenerskie, szatnie, magazyny sportowe, itp./. Obok hali sportowej znajduje się odrębny budynek siłowni szkolnej w skład którego wchodzą sala do ćwiczeń siłowych i sala do ćwiczeń gimnastycznych oraz boiska do koszykówki i piłki nożnej.

  Obok szkoły zlokalizowana jest Bursa Szkolna, w której mogą znaleźć zakwaterowanie uczniowie z poza Łańcuta.

   W Zespole Szkól Technicznych w Łańcucie od 1997 roku z inicjatywy nauczyciela WF Pana dr Adama Bieleckiego działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ZIELONI" Łańcut. Zawodnicy kluby, głównie uczniowie i absolwenci szkoły rozwijali swoje pasje sportowe w sekcjach zapasów w stylu wolnym i klasycznym, a od roku 2005 r. w sekcji sportów siłowych. O profesjonalizmie i wysokim poziomie pracy trenera i zawodników Klubu najlepiej świadczą wyniki osiągane w rywalizacji sportowej, na zawodach rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. Niektóre z nich prezentuje poniższa tabela:

Lp.

Nazwa i miejsce imprezy

Miejsce i termin

zawodów

Klub reprezentowali

nazwiska zawodników

Kat.

Wag.

Zdobyte medale

Uwagi

złoto

srebro

brąz

razem

1.

Mistrzostwa Europy Seniorów w wyciskaniu sztangi leżąc.

Bratysława – Słowacja

7-9.08.2008r.

1.Bielecki Grzegorz

67.5kg

-

-

-

-

IV-miejsce

2.

Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

Pilsen-Czechy

01-04.07.2009r.

1.Bielecki Grzegorz

75kg

-

-

-

-

VI -miejsce

3.

Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

Killeen-Texas; USA  
24 -29. 05.2010r.

1.Bielecki Grzegorz

67.5kg

-

-

1- J23

1

 

4.

Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

Kowno-Litwa

17.05. 2013r.

1.Sroczyk Marta

52kg

-

-

-

-

IV-miejsce

2.Sroczyk Monika

57kg

-

-

-

-

IV-miejsce

5.

Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23
 (w sprzęcie).

Rodby (Dania) 
20-24.05.2014r.

1.Porębny Paweł

59kg

-

-

1- J18

1

 

2.Sroczyk Marta

52kg

-

-

-

V - miejsce

3.Sroczyk Monika

57kg

-

-

-

V - miejsce

4.Paszko Andrzej

66kg

-

-

-

IV - miejsce

5. Puchalik Wojciech

74kg

-

-

-

V – miejsce

6.

Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23 
(w sprzęcie).

Sundsvall (Szwecja) 
20 -24.05.2015r.

1.Sroczyk Marta

52kg

1- J23

-

-

4

 

2.Sroczyk Monika

57kg

-

-

1- J23

 

3.Kojder Michał

83kg

-

1- J18

-

 

4.Porębny Paweł

59kg

-

-

1- J18

 

5.Paszko Andrzej

66kg

-

-

-

IV – miejsce

7.

Mistrzostwa Europy Seniorów WL.

 Pilsen-Czechy

 6-8.08.2015r

1.Sroczyk Marta

52kg

-

-

-

 

IV-miejsce

2.Sroczyk Monika

57kg

-

-

-

 

IV-miejsce

8.

Mistrzostwa Świata Juniorów 
do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23 
(w sprzęcie).

Rodby (Dania) 
19-24.04.2016r

1.Sroczyk Marta

52kg

1- J23

-

-

3

 

2.Kojder Michał

93kg

-

-

1- J23

 

3.Budziwół Karol

74kg

-

-

1- J18

 

4.Sroczyk Monika

57kg

-

-

-

V - miejsce

5.Paszko Andrzej

74kg

-

-

-

IV - miejsce

6.Trojnar Aleksandra

63kg

-

-

-

IV - miejsce

9.

Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Potchefstroom (Republika     Południowej Afryki) 
16-21.05.2016r.

1.Sroczyk Marta

52kg

1- J23

-

-

4

 

2.Sroczyk Monika

57kg

-

1- S

-

 

3.Paszko Andrzej

66kg

1- J23

-

-

 

4.Kłak Hubert

74kg

-

1- J23

-

 

10.

Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Killeen-Texas 
(Stany Zjednoczone Ameryki) 
19-25.04. 2017r .

1.Sroczyk Marta

52kg

1- J23

-

-

4

 

2.Sroczyk Monika

57kg

-

1- S

-

 

3.Paszko Andrzej

74kg

-

1- J23

-

 

4.Kłak Hubert

83kg

1- J23

-

-

 

11.

Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie).

Kowno (Litwa) 
22-27.05.2017r.

1.Sroczyk Marta

52kg

1- J23

-

-

2

 

2.Sroczyk Monika

57kg

-

-

-

IV - miejsce

3.Paszko Andrzej

66kg

-

1- J23

-

 

4.Trojnar Aleksandra

63kg

-

-

-

IV – miejsce

12.

Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie).

Potchefstroom (Republika     Południowej Afryki) 24-28.04.2018r.

1.Sroczyk Marta

52kg

1-J23

-

-

1

 

2.Sroczyk Manika

57kg

-

-

1-S

1

 

13.

Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Helsinki -Vantaa ; Finlandia

17-19.05.2018r

1.Sroczyk Marta

52kg

1-J23

-

-

1

 

2.Sroczyk Monika

57kg

-

-

-

-

VIII-miejsce

3.Kłak Hubert

74kg

-

-

-

-

IV-miejsce

 

Razem

     

9

6

7

22

 

Drużyna LUKS ZIELONI Łańcut przed treningiem w naszej szkolnej siłowni sportowej

Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie)
Potchefstroom (Republika Południowej Afryki) 24-28.04.2018r. Reprezentacja Polski.

Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie) 
Kowno (Litwa) 22-27.05.2017 r.

Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 
Killeen-Texas (Stany Zjednoczone Ameryki) 19-25.04. 2017r . Reprezentacja Narodowa Polski

Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 
Potchefstroom (Republika Południowej Afryki) 16-21.05.2016 r.

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Instytucje wspierające młodzież ZST

Kalendarz

Styczeń 2020
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 1097920

Goście na stronie

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Rodby-Dania 2016 - relacja na żywo

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Sundsvall-Szwecja 2015 - relacja na żywo

 

Szkoła w mediach