Oferta edukacyjna
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl
 • Zarejestruj

Oferta edukacyjna 2018

 •      Nauka w technikum, dla absolwentów szkół gimnazjalnych trwa cztery lata. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej, dające odpowiednie przygotowanie zawodowe umożliwiające bezpośrednio po szkole podjęcie pracy zawodowej, czego nie umożliwia ukończenie liceum ogólnokształcącego.

       

      Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w tym samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym /ta sama podstawa programowa/. W przeciwieństwie do LO uczniowie wybierają nie trzy lub cztery przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym, tylko dwa. Przedmioty te muszą być powiązane pod względem treści nauczania z nauczanym zawodem. Dodatkowo uczniowie realizują przedmiot uzupełniający – „Historia i społeczeństwo". Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować naukę na wyższych uczelniach w wyuczonym lub innym zawodzie lub specjalności.

     

      Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane w formie teoretycznej, praktycznej i praktykę zawodową, realizowaną u pracodawcy. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia teoretycznego jest taka sama jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne i wynosi w całym cyklu nauczania po 750 godzin. Nauka wiadomości i umiejętności zawodowych w wybranych przez uczniów zawodach odbywa się na zajęciach edukacyjnych z zakresu wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, opisanych pod względem merytorycznym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Najczęściej w zawodzie wyodrębnionych jest dwie lub trzy kwalifikacje.

   

     

     Trzy kwalifikacje występują w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik geodeta, technik mechanizacji rolnictwa, dwie kwalifikacje w zawodzie - technik architektury krajobrazu. Z wiadomości i umiejętności objętych wybraną kwalifikacją przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie, którzy spełnią warunek: ukończą szkołę, uzyskali pozytywnych wynik w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych, uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie np. technika pojazdów samochodowych. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nadaje absolwentowi szkoły pełne kwalifikacje uprawniające do podjęcie pracy zawodowej w wyuczonym lub pokrewnych zawodach. Absolwenci szkoły mający uprawnienia zawodowe w wyuczonym zawodzie mogą poszerzać je w oparciu o system kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

   

  W Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie prowadzone jest kształcenie w zawodach:

    

  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

  TECHNIK GEODETA 

  TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

  TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI 

  TECHNIK BUDOWNICTWA  

 •    Nauka w Branżowej Szkole I stopnia, dla absolwentów szkół gimnazjalnych trwa trzy lata. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej. Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wybranym zawodzie. Z racji tylko trzech lat nauki uczniowie nie uzyskują pełnego wykształcenia ogólnego. 

   

     Przedmioty ogólnokształcące realizowane są podobnie jak w technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. 

   

     W Branżowej Szkole I stopnia szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, przeznaczono na nie aż 1600 godzin zajęć edukacyjnych z tego ponad 60% całego czasu przeznaczono na kształcenie zawodowe – praktyczne /960 godz./. Zajęcia zawodowe – praktyczne odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, placówce położonej bezpośrednio w pobliżu szkoły. Uczniowie w wybranym zawodzie na zajęciach edukacyjnych kształcenia zawodowego nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu z kwalifikacji zawodowej przypisanej do wybranego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego i ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Daje on tytuł zawodowy np. mechanik samochodowy uprawniający do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonym zawodzie.

     Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogą kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od drugiej klasy oraz poszerzać kwalifikacje zawodowe w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

   

  W Branżowej Szkole I stopnia Nr 3  w Łańcucie prowadzone jest kształcenie w zawodach:

   

  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

  KIEROWCA MECHANIK 

  MECHANIK MOTOCYKLOWY 

  MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

  ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Instytucje wspierające młodzież ZST

Kalendarz

Styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 1006606

Goście na stronie

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Rodby-Dania 2016 - relacja na żywo

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Sundsvall-Szwecja 2015 - relacja na żywo

 

Szkoła w mediach