Oferta edukacyjna

     3 września br. w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019, połączona z nadaniem im. Józefa Witka Powiatowej Hali Sportowej, mieszczącej się przy szkole. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego i ks. Biskupa Mariana Buczka. Mszę koncelebrowali: ks. Tadeusz Kocór – proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie, ks. Marek Blecharczyk – proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Łańcucie, ks. Artur Janiec – Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz księża z dekanatu i okolic. W trakcie liturgii ks. Arcybiskup Adam Szal dokonał poświęcenia Powiatowej Hali Sportowej oraz pamiątkowej tablicy, ufundowanej z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mszę św. pięknym wykonaniem pieśni religijnych uświetnił Zespół Amiculus, pod kierunkiem p. Katarzyny Wrony – Bar oraz p. Jacek Lalicki – dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy.

    Oficjalnego otwarcia hali przez uroczyste przecięcie wstęgi dokonali: starosta Powiatu Łańcuckiego p. Adam Krzysztoń, ks. Arcybiskup Adam Szal, ks. Biskup Marian Buczek, poseł na Sejm RP - Kazimierz Gołojuch, senator RP - Aleksander Bobko, Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty - Małgorzata Rauch, p. Małgorzata Sońska – córka Pana Józefa Witka oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie - Marek Miezin. Następnie starosta Adam Krzysztoń powitał wszystkich zebranych i zaprezentował kolejne etapy budowy hali sportowej. Poseł Kazimierz Gołojuch odczytał list od Marszałka Sejmu - Marka Kuchcińskiego. Kurator Małgorzata Rauch odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wojewoda Ewa Leniart, marszałek Władysław Ortyl oraz dyrektor Marek Miezin.

    Wśród licznie przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli się m.in. dyrektorzy Szkoły: p. Stefan Ruta, p. Eugeniusz Szal, p. Ryszard Fus i p. Stanisław Hudyma. Nie zabrakło też młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wraz z dyrekcją i nauczycielami. Podczas części artystycznej wszyscy mogli podziwiać występy Zespołu Tanecznego "Gracja", działającego pod kierunkiem p. Bogusławy Bieniasz przy Zespole Placówek Oświatowych w Łańcucie. Ponadto na scenie wystąpili uczniowie ZST, działający w szkolnym kole artystycznym: Paulina Wikiera, Alina Winiarz, Aleksandra Trojnar, Weronika Zagrobelna, Natalia Szpytma, Krystian Szewczyk i Patryk Bielecki. Z pasją i zaangażowaniem przybliżyli życie oraz działalność wyjątkowego człowieka – społecznika: Pana Józefa Witka, patrona nowo otwartej Powiatowej Hali Sportowej. Występ młodzieży zrobił niezwykłe wrażenie i wzruszył zebranych. Uczniów do występu przygotowały p. Beata Bujak i p. Kamila Konieczny.

    Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli zwiedzić nowy, piękny obiekt oraz zobaczyć wystawę pt. „Ojcowie Niepodległości”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, a także obejrzeć pamiątki, związane z patronem hali. Był to z pewnością wyjątkowy dzień. Tym ważniejszy, że przypadający w roku szczególnym, w którym świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie zyskał nowoczesny obiekt, który będzie służył przez kolejne dziesięciolecia następnym pokoleniom uczniów i całej społeczności lokalnej.

B. Bujak

Fotorelacja z otwarcia nowej hali znajduje się w zakładce: Hala sportowa im. Józefa Witka przy ZST w Łańcucie.

Oferta edukacyjna 2021

 •  

   

   

    

      

   

        Nauka w technikum, dla absolwentów  szkół podstawowych trwa pięć lat. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej, dające odpowiednie przygotowanie zawodowe /tytuł zawodowy technika/, umożliwiający bezpośrednio po ukończeniu szkoły podjęcie pracy zawodowej, czego nie umożliwia ukończenie liceum ogólnokształcącego.

   

        Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w tym samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. W przeciwieństwie do LO uczniowie wybierają nie trzy lub cztery przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym, tylko dwa. Przedmioty te muszą być powiązane pod względem treści nauczania z nauczanym zawodem. Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować naukę na wyższych uczelniach w wyuczonym lub innym zawodzie lub specjalności.

   

       Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane w formie teoretycznej, praktycznej i praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia teoretycznego jest taka sama jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne i wynosi w całym cyklu nauczania po 750 godzin, łącznie 1500 godzin. Nauka wiadomości i umiejętności zawodowych w wybranym przez uczniów zawodzie odbywa się na zajęciach edukacyjnych w szkole i centrum kształcenia praktycznego z zakresu wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, opisanych pod względem merytorycznym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W każdym zawodzie na poziomie technikum wyodrębnionych jest dwie kwalifikacje.

   

       Z wiadomości i umiejętności objętych wybraną kwalifikacją przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie, którzy spełnią warunek: ukończyli szkołę, uzyskali pozytywny wynik w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych, uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie dyplomu zawodowego nadaje absolwentowi szkoły tytuł zawodowy technika, uprawniający do podjęcie pracy zawodowej w wyuczonym lub pokrewnych zawodach. Absolwenci szkoły mający uprawnienia zawodowe w wyuczonym zawodzie mogą poszerzać je zdobywając dodatkowe uprawnienia, w oparciu o system kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       Nauka w Branżowej Szkole I stopnia, dla absolwentów szkół podstawowych trwa trzy lata. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej. Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wybranym zawodzie. Z racji tylko trzech lat nauki uczniowie nie uzyskują pełnego wykształcenia ogólnego.
  Przedmioty ogólnokształcące realizowane są tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.


       W Branżowej Szkole I stopnia szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W ciągu trzech lat nauki, przeznaczono na nie aż 1600 godzin zajęć edukacyjnych z tego ponad 60% całego czasu przeznaczono na kształcenie zawodowe – praktyczne /960 godz./. Zajęcia zawodowe – praktyczne odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, placówce położonej bezpośrednio w pobliżu szkoły. Uczniowie w wybranym zawodzie na zajęciach edukacyjnych kształcenia zawodowego nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu z kwalifikacji zawodowej przypisanej do wybranego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego i ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Daje on tytuł zawodowy np. mechanik samochodowy uprawniający do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonym zawodzie.


       Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia uzyskując po ukończeniu szkoły, wykształcenie średnie, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz tytuł technika. Mogą również poszerzać kwalifikacje zawodowe w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 •  

  .
  .
  .
  .

   

   

   Nowość !!!

   

   Ogłaszamy nabór do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe /piłka nożna i koszykówka/.


       Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie od roku szkolnego 2020/2021 rozpoczyna rekrutację do klasy I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe. Do klasy „sportowej” zapraszamy uczniów szkół podstawowych, którzy uprawiają sport wyczynowo, uczęszczają do klas sportowych lub młodzież aktywną fizycznie, która chciałaby rozwijać i poszerzyć swoje umiejętności sportowe.


       Program kształcenia w liceum ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego /m. in. naukę języka angielskiego i niemieckiego oraz wybór od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym/ oraz zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego do 10 godzin tygodniowo. Kształcenie sportowe odbywa się w oparciu o programy szkolenia sportowego opracowane we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi w danej dyscyplinie sportu i zatwierdzone przez Ministra ds. Sportu, co zapewnia uczniom i zawodnikom ciągłość profesjonalnego szkolenia sportowego, możliwość rozwijania uzdolnień i osiągania wysokich wyników w rywalizacji sportowej.


       Zapewniamy wysoki poziom kształcenia ogólnego i szkolenia sportowego poprzez staranny dobór doświadczonej kadry pedagogicznej i trenerskiej.

   

   

Liceum sportowe w Łańcucie

Luks "ZIELONI"

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Łańcut w liczbach

Partnerzy szkoły

Kalendarz

marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 143 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach