Koło Naukowe SKK Lublin

   8 kwietnia 2010 roku młodzież naszej szkoły, biorąca udział  w projekcie "Szkoła Kluczowych Kompetencjii", uczestniczyła w zajęciach w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zajęcia prowadzone były równocześnie dla  4 kompetencji kluczowych. Po przyjeździe na uczelnię uczniom przydzielono prowadzących zajęcia,  które były kontynuacją cyklu szkoleń z zakresu poszczególnych przedmiotów objętych programem.

     Dzięki nim uczniowie mogą spojrzeć z innej perspektywy na omawiane zagadnienia, poszerzyć swoje umiejętności i wiadomości a także poczuć przedsmak nauki w wyższej szkole.