Zjazd absolwentów TMR

     17 września 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych absolwenci TMR kl. Va iVb świętowali 35 rocznicę ukończenia szkoły. W murach swojej szkoły spotkało się 33 byłych uczniów oraz zaproszonych nauczycieli: mgr inż. S. Ruta, dr E. Szal, mgr inż. W. Nodżak, mgr A. Szpunar, mgr inż. S. Bieniasz , mgr T.Bil oraz mgr inż. M. Miezin – dyrektor ZST w Łańcucie. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kościele p.w. Michała Archanioła w Łańcucie o godz.11.30.

    Następnie wszyscy zwiedzali nowoczesne Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Edukacji Zawodowej w Łańcucie, po którym oprowadzał gości mgr inż. A. Pilecki – wicedyrektor Centrum. W atmosferze wspomnień przebiegało także spotkanie z nauczycielami w pracowni języka polskiego. Dyrektor ZST mgr inż. M. Miezin opowiedział o zmianach jakie nastąpiły w ostatnich latach i wyzwaniach jakie stoją przed szkołą w kolejnych latach.

   Absolwenci opowiadali o swoim życiu, sukcesach i osiągnięciach. Wspominali swoich wychowawców, nauczycieli podkreślając zarówno wysoki poziom kształcenia jak i niepowtarzalną atmosferę jaka panowała w szkole. O godz. 14.30.w restauracji Hotelu „ Łańcut” odbyło się spotkanie towarzyskie i dalsza część wspomnień. Wszyscy podkreślali wyjątkowość tego wydarzenia i umówili się na spotkanie za kolejnych pięć lat.
   Zjazd i spotkanie przygotowali: Aleksander Kluz i Wacław Magoń.