20-ta rocznica ukończenia szkoły

    W dniu 14 października 2017 r. w Zespole szkół Technicznych w Łańcucie odbył się zjazd absolwentów szkoły w rocznicę w 20 rocznicę ukończenia szkoły. Organizatorem zjazdu był Pan Marek Mączka, obecnie nauczyciel WF w ZST w Łańcucie. Uroczystość rozpoczęła się w pracowni języka polskiego, o godz. 15.00. Na zjazd obok 24 absolwentów przybyli wychowawcy klas – mgr Alicja Piotrowska oraz mgr Tadeusz Bil. Rolę gospodarza pełnił obecny dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin.

    Na wstępie dyrektor szkoły przedstawił zmiany organizacyjne jakie nastąpiły w ostatnich latach w ZST w Łańcucie, zwrócił uwagę na osiągnięcia szkoły i jej problemy. Następnie głos zabrali wychowawcy klas, którzy przypomnieli najważniejsze wydarzenia z lat pobytu uczniów w szkole /1992 – 1997/, wyrazili również podziękowanie organizatorom za zorganizowanie zjazdu. W dalszej części uczestnicy zjazdu w kilku słowach przedstawili swoje losy zawodowe i rodzinne po ukończeniu szkoły.

   Po „spotkaniu klasowym” uczestnicy zjazdu zostali zaproszeni do zwiedzenia wybranych pracowni szkolnych oraz wydziałów warsztatowych Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie. Przewodnikiem po CKP była absolwent szkoły, obecnie wicedyrektor placówki mgr inż. Andrzej Pilecki. Zwiedzający podkreślali zmiany jakie nastąpiły w wyposażeniu pracowni kształcenia zawodowego oraz wydziałów warsztatowych, zwracali również uwagę na fakt, że mimo ukończenia kierunku rolniczego byli przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w różnych branżach przemysłu, jak również kontunuowania nauki na wyższych uczelniach.

   Dalsza część zjazdu odbyła się w Białobrzegach.