II edycja praktyk zawodowych -TB

   Zakończyła się II edycja praktyk zawodowych, w zawodzie Technik Budownictwa, rozpoczęta w dniu 4.05. 2022. Czterotygodniową praktykę uczniowie odbywali w Rzeszowie, na budowach „Bella Dolina II” oraz „Nova Graniczna”, prowadzonych przez firmę Rywal&Develepres. Na mocy podpisanej umowy patronackiej oraz zawartego ze szkołą porozumienia pracodawca objął uczniów klasy 3cTB kompleksową opieką, zapewniając im komfortowy transport z Łańcuta do miejsca odbywania praktyk i powrotu do Łańcuta.

       Wyposażył uczniów także w sprzęt ochrony osobistej, m.inn. kaski ochronne, specjalistyczne obuwie, które po zakończeniu praktyk stały się ich własnością. Zaangażowanie pana Wojciecha Staszkiewicza – dyrektora ds. inwestycyych firmy Developres i jego Zespołu , jak zwykle okazuje się wyjątkowe i nieocenione.

     Podczas wykonywanych prac pod nadzorem opiekunów praktyki uczniowie zapoznali się z różnymi technologiami stosowanymi w budownictwie. Po zakończeniu praktyki, pracodawca , firma „Rywal” sp. z o.o.,sp.k., jako główny wykonawca prowadzonych inwestycji , poświadczył indywidualnymi zaświadczeniami, przyswojenie przez uczniów zagadnień w następującym zakresie:

1. Technologia murarska : w zakresie posługiwania się dokumentacją projektową, przygotowywania zaprawy murarskiej i dobierania materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych , a także rozbiórki i remonty.
2. Technologia konstrukcji monolitycznych: w zakresie posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań robót zbrojarskich i betoniarskich
3. Technologia konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych: w zakresie posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonaniem i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami, w zakresie wykonywania czynności związanych z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych, wykonywania i kontrolowania połączeń elementów konstrukcyjnych,
4. Kosztorysowanie robót budowlanych: w zakresie znajomości podstaw teoretycznych oraz praktycznych z zakresu przedmiarowania robót budowlanych.

     W dniu 19 maja uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w całodniowych dodatkowych zajęciach uzupełniających podczas, których zapoznali się z: technologią wykonywania aluminiowej stolarki budowlanej, poznali nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku ”SKYRES, siedzibie firmy Rywal&Develepres oraz w podziemnych garażach przy ul.Warszawskiej w Rzeszowie. To bardzo nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, instalacyjne, począwszy od instalacji elektrycznych, poprzez wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne. W prezentację rozwiązań zaangażowani byli: pani Anna Liput, p.Anna Skalska, p.Ewa Kasza oraz p. Sławomir Noworól, p. Andrzej Cyrek, p. Rafał Filipek, p. Łukasz Furtek, p.Dariusz Stec, p.Szczepan Gazda, p.Wojciech Zmora, p.Tadeusz Podgórski.

     Wszystkim serdecznie dziękujemy za profesjonalizm i cierpliwość do młodych adeptów sztuki budowania. Na zaproszenie pana dyrektora ds. inwestycji Wojciecha Staszkiewicza w spotkaniu brała również udział pani Anna Grzybowska, nauczyciel predmiotów teoretycznych z zakresu budownictwa, jednocześnie szkolny opiekun praktyki.