Ropoczynamy nowy rok szkolny

     1 września 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęli nowy rok szkolny 2021/2022. Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się przed budynkiem głównym szkoły. Zebranych uczniów i nauczycieli przywitał Marek Miezin dyrektor ZST w Łańcucie, który w krótkim wystąpieniu przedstawił m. in. inwestycje zrealizowane w ostatnich latach i oddane do użytku, tj. pełnowymiarowa hala sportowa, kompleks boisk sportowych ze sztuczna nawierzchnią, drogi wewnętrzne z parkingami dla uczniów i pracowników oraz aktualnie realizowany remont tzw. hoteliku/.

    Podkreślił, że wykonane prace remontowo – budowlane znacznie poprawiły warunki kształcenia w naszej szkole, sprawiły że szkoła stała się nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona w pomoce i sprzęt dydaktyczny. Na koniec życzył wszystkim uczniom i nauczycielom udanego nowego roku szkolnego pod względem wyników w nauce, egzaminach zewnętrznych oraz pracy w kołach zainteresowań.

    Następnie zabrał głos Pan Wacław Magoń – nauczyciel historii, który przypominał o rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej w nawiązaniu do trwających na Ukrainie działań wojennych.
Po spotkaniu wspólnym wszystkich klas, odbyły się spotkania w klasach z wychowawcami klas.