22 maja 2007 r.

    Ukazał się  6 numer gazetki Szkolnego Koła Caritas. Na łamach pisma możemy znaleźć artykuły poświęcone zamachowi na Jana Pawła II, najważniejszym wydarzeniom z życia szkoły

   Na łamach pisma możemy znaleźć artykuły poświęcone zamachowi na Jana Pawła II, najważniejszym wydarzeniom z życia szkoły, 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pożegnania klas IV Technikum, efektów koncertu charytatywnego "Wielkie Serce Nam Daj" .
Na szczególne polecenie zasługuje wspomnienie o zasłużonym nauczycielu Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie Panu Felicjanie Dzierżanowskim. Na ostatnich stronach pisma znalazły się  życzenia uczniów dla Mam z okazji Dnia Matki.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY !