5 maja 2007 r.

  W Miejscu Piastowym odbył się II Kongres dla nauczycieli i wychowawców "Przypatrzmy się powołaniu naszemu"  

  Sympozjum naukowe dla nauczycieli i wychowawców poświęcone było Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II z okazji 10 rocznicy pobytu Ojca Świętego na Podkarpaciu.
Kongres miał na celu ukazać Jana Pawła II jako wzór nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary.

Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele: mgr Adam Bielecki, mgr inż. Edward Kempa, mgr Ewa Cupak, mgr Barbara Balawejder, ks. Artur Janiec.