30 maja 2009 r.

   Odbyło się spotkanie absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie z okazji 36 rocznicy ukończenia szkoły. Organizatorami spotkania byli Pan Marek Jędrejasz oraz Ryszard Kluz.                                                                                                                                                                      

więcej zdjęć w galerii...

  Na spotkanie został zaproszony wychowawca klasy Pan mgr Stanisław Czech, nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan mgr inż. Stefan Ruta oraz obecny dyrektor szkoły Pan mgr inż. Marek Miezin.

 

Spotkanie po latach rozpoczęło się w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie, gdzie absolwenci spotkali się ze swoimi profesorami. W trakcie spotkania panowała podniosła atmosfera. Wszyscy z wielkim szacunkiem i tęsknotą wspominali lata spędzone w szkole, podkreślali wielką rolę profesorów, którzy w trakcie 5 lat pobytu w szkole potrafili przekazać im zarówno wiedzę i umiejętności zawodowe, jak również zasady moralne i etyczne.

Szczególnie doniośle i pięknie podziękowania swoim profesorom złożył Pan Zbigniew Kalandyk, który podkreślił, że z perspektywy czasu to właśnie szkoła dała im dobre przygotowanie do kariery zawodowej i startu w dorosłe życie.

 

 

Jednym z uczestników zjazdu był biskup ordynariusz diecezji charkowsko – zaporowskiej Marian Buczek. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wspomnień księdza biskupa zarówno z lat pobytu w szkole, jak również późniejszej pracy duszpasterskiej.

 

 

    Bp Marian Buczek urodził się 14 marca 1953 w Cieszanowie na terenie obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, a wówczas archidiecezji w Lubaczowie, obejmującej tę część archidiecezji lwowskiej, która po II wojnie światowej pozostała w granicach Polski. W latach 1968 – 1973 uczęszczał do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1979 z rąk ówczesnego administratora apostolskiego w Lubaczowie bp. Mariana Rechowicza. Pracował następnie duszpastersko w swej rodzimej diecezji, po czym na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. wyjechał do Lwowa, gdzie m.in. pomagał pierwszemu, mianowanemu po wojnie arcybiskupowi tego miasta – Marianowi Jaworskiemu w odbudowie struktur kościelnych. Przez wiele lat był jego sekretarzem i kanclerzem kurii metropolitalnej. 4 maja 2002 Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej (wraz z bp. Leonem Małym); sakrę biskup-elekt przyjął 20 czerwca tegoż roku. 16 lipca 2007 Benedykt XVI powołał go na stanowisko biskupa-koadiutora diecezji charkowsko-zaporoskiej. Urząd ten objął 19 marca br., a 17 maja 2009 r. odbył uroczysty ingres do katedry w Charkowie.

 

 

Po spotkaniu w szkole uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie na grobach zmarłych nauczycieli zapali znicze, a następnie w kościele parafialnym w Kosinie odbyło się nabożeństwo, które odprawił ks. biskup Marian Buczek w intencji zgromadzonych oraz tych, którzy z różnych względów nie mogli przybyć na spotkanie.

Część towarzyska spotkania odbyła się w hoteliku w Głuchowie.