Zakończenie roku szkolnego 2009/2010


25 czerwca 2010 roku
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010.Dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin dokonał podsumowania wyników nauczania, frekwencji i zachowania. Najlepsi uczniowie za swoje osiągnięcia, wysoką frekwencję i wzorową postawę uczniowską zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi i listami gratulacyjnymi:

 

 

Baran Mariusz – 1bT

Rusinek Monika – 1cT

Żaba Karolina – 1cT

Chmiel Katarzyna – 1cT

Rachwał Magdalena – 2aT

Witek Jolanta – 2aT

Łuksik Michał – 2bT

Dołęga Piotr – 2cT

Bieńkowski Marcin – 2cT

Kuźniar Marek – 2cT

Babiarz Daniel – 2cT

Grad Paweł – 3aT

Szpytma Paweł – 3aT

Ochalik Katarzyna – 3aT

Puchała Mariusz – 3bT

        Uczniowie, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali najwyższe średnie ocen z przedmiotów nauczania -  Rachwał Magdalena, Dołęga Piotr, Grad Paweł i Szpytma Paweł,  otrzymali z rąk dyrektora szkoły nagrody książkowe, a od przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Mechanizacji Rolnictwa mgr Wacława Magonia – nagrody pieniężne.

 

 

       Pedagog szkolny mgr Agnieszka Zając wręczyła pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy w całym roku szkolnym niestrudzenie dzielili się swoimi pomysłami i talentem, biorąc udział w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych.

 

{yoogallery src=[/images/stories//aktualnosci2009/25.06.10/agnieszka{/gallery}

 

        Za trud całorocznej pracy dziękowali nauczycielom przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców Pan Stanisław Małecki oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Ewelina Jagustyn i Dariusz Mierzwa.  Na ręce Pana dyrektora mgr inż. Marka Miezina i Pani wicedyrektor mgr Anny Plizgi złożyli kwiaty.

 

{yoogallery src=[/images/stories//aktualnosci2009/25.06.10/malecki{/gallery}

 

       Na koniec uroczystości uczniowie przedstawili program słowno-muzyczny będący wspomnieniem dni spędzonych w szkole. Michał Ruszel, Grzegorz Wilczek i Grzegorz Urban rozbawili młodzież i Grono Pedagogiczne występując w scenie kabaretu Ani Mru Mru „Nurkowanie”.

     Dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin życzył wszystkim uczniom oraz gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły udanego wakacyjnego wypoczynku, apelował do młodzieży o zachowanie bezpieczeństwa przy wykonywaniu wszelkich prac oraz podczas wypoczynku nad wodą.

{yoogallery src=[/images/stories//aktualnosci2009/25.06.10{/gallery}