Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

   

    27 czerwca 2013 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Na początku uroczystości dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin przedstawił dane statystyczne podsumowujące wyniki w nauce, frekwencji i zachowaniu jakie osiągnęli uczniowie i poszczególne klasy w mijającym roku szkolnym.

     Z przedstawionych danych wynika, że najlepszą klasą pod względem wyników w nauce w bieżącym roku szkolnym jest klasa 2a technikum, pod względem frekwencji klasa 1a technikum. Następnie dyrektor szkoły wymienił nazwiska uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i frekwencji w poszczególnych klasach. Ważną informacją, jaką przedstawił dyrektor szkoły był ranking najlepszych „zawodowców", a więc uczniów, którzy uzyskali najwyższe oceny z przedmiotów zawodowych, są to:

- technik pojazdów samochodowych – Bar Mateusz

- technik architektury krajobrazu – Magdalena Norek

- technik geodeta – Kamil Kondziołka

- mechanik pojazdów samochodowych – Krzysztof Niemczak.

     Dla podkreślenia znaczenia kształcenia zawodowego w naszej szkole przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie Pan Wacław Magoń wręczył wyróżnionym uczniom dyplomy i stypendia pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie.

     Następnie odbyło się wręczenie nagród książkowych i świadectw promocyjnych dla najlepszych uczniów, wyróżnionych przez wychowawców w poszczególnych klasach.

     Po nagrodach dla najlepszych uczniów pod względem nauki i pracy pozaszkolnej zostały wręczone nagrody dla najlepszych sportowców szkoły. W tej kategorii największe sukcesy osiągnęli przedstawiciele sportów siłowych, którzy zdobyli medale zarówno na zawodach rangi mistrzostw Polski jak i mistrzostw świata. Uczniom obok gratulacji dyplomy i nagrody wręczył trener sekcji sportów siłowych Pan Adam Bielecki.

     Na koniec uroczystości dyrektor szkoły złożył wszystkim zebranym życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku i nabrania sił przed kolejnymi wyzwaniami jakie niesie nowy rok szkolny.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uatrakcyjnił występ zespołu muzyczno wokalnego pod kierunkiem pani pedagog Kamili Koniczny.

    Po części oficjalnej uczniowi udali się na spotkanie z wychowawcami klas, gdzie zostały wręczone pozostałe świadectwa.