×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów stories/2013-2014/aktualnosci/13.06. oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 3 ZSZ

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów stories/2013-2014/aktualnosci/13.06. oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

 

  13 czerwca 2014 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W uroczystości wzięli udział przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Bojda, dyrekcja szkoły, wychowawca klasy – mgr Jacek Trzyna,

grono pedagogiczne szkoły i uczniowie klasy III. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły, mgr inż. Marek Miezin, który powitał zebranych, a następnie omówił wyniki klasyfikacji końcowej uczniów klasy III ZSZ. Pogratulował Damianowi Kluzowi i Wojciechowi Bojda najwyższych w klasie wyników w nauce oraz najlepszej 100% frekwencji w ciągu 3-lat nauki w szkole uczniowi Mateuszowi Michno. Podziękował również wychowawcy klasy Panu mgr Jackowi Trzynie za worową pracę opiekuńczo – wychowawczą, która dała pozytywny rezultat w postaci świadectw ukończenia szkoły dla wszystkich uczniów klasy III ZSZ.

   W dalszej części dyrektor szkoły zakreślił najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed tegorocznymi absolwentami takie jak przystąpienie z powodzeniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz podjęcie pierwszej pracy zawodowej. Podkreślił znaczenie podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych w trakcie rozwoju zawodowego, w celu uzyskania bardziej atrakcyjnej kolejnej pracy zawodowej. Na koniec wystąpienia wszystkim absolwentom życzył sukcesów w dorosłym życiu, zachęcał do pamięci o szkole, nauczycielach i kolegach z klasy. Gronu pedagogicznemu podziękował za pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz dobre i odpowiedzialne przygotowanie absolwentów do dalszego życia.
   Ważnym punktem uroczystości było tradycyjne wręczenie przez dyrektora szkoły i wychowawcę klasy świadectw ukończenia szkoły, a uczniom wyróżniającym się zachowaniem i wynikami w nauce nagród książkowych. Uroczystość zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

 

{gallery}stories/2013-2014/aktualnosci/13.06.{/gallery}