Olimpiady i konkursy

Konkurs Wiedzy Technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla Gimnazjalistów

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
Data i miejsce imprezy:  6 kwietnia 2018, godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Cele konkursu:

1) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2) rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych
i pokrewnych,
3) propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4) upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5) wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Zasady udziału:

1. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać na adres mailowy szkoły do dnia 26 marca 2018 r.
3. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów.
5. Pierwszy etap odbywa się w formie pisemnej i polega na rozwiązaniu 40 zadań testowych z kategorii:
- wiedza motoryzacyjna,
- pierwsza pomoc,
- przepisy ruchu drogowego,
- matematyka i fizyka.
6. Za każdą prawidłową odpowiedź komisja przyznaje jeden punkt.
7. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 6 uczestników z największą liczbą punktów. W przypadku trudności w wyłonieniu szóstki finalistów, związanych z uzyskaniem przez uczestników takiej samej liczby punktów, odbywa się dogrywka. Pytania w dogrywce są z dziedziny matematyki. W dogrywce uczestnicy odpowiadają w kolejności wg. listy konkursowej. W każdej rundzie pytań uczestnicy odpowiadają na wylosowane przez siebie jedno pytanie. Czas na udzielenie odpowiedzi to 5 sekund. Uczestnik, który w danej rundzie popełni błąd lub nie udzieli żadnej odpowiedzi odpada jako pierwszy. Gdy w danej rundzie padają wszystkie błędne odpowiedzi, przeprowadzane są kolejne rundy pytań. Odpowiedzi w dogrywce nie mają wpływu na punktację konkursową.
8. W finale zawodnicy będą rywalizować, odpowiadając na pytania problemowe z w/w kategorii wybieranych przez uczestników w drodze losowania.

II etap / finał / – składa się z czterech części: część matematyczno-fizyczna, pierwsza pomoc, przepisy ruchu drogowego i motoryzacja.
Zasady udzielania odpowiedzi przedstawiane są przed każdą kolejną rundą części finałowej.
Podpowiadanie z sali i sobie nawzajem spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

I część – matematyczno- fizyczna

RUNDA I
Każdy uczestnik losuje zestaw wyrazów i podaje jego numer. W każdym czterowyrazowym zestawie jest jeden „intruz”, który nie pasuje do pozostałych. Po wyświetleniu zestawu na ekranie uczestnik ma 5 sekund na podanie, który wyraz jest „intruzem”. Koniec wyznaczonego czasu wskazywać będzie sygnał dzwonka. Odpowiedź udzielona po dzwonku oznacza zero punktów dla uczestnika. Za poprawnie udzieloną odpowiedź można uzyskać jeden punkt.

RUNDA II
Na pytania rundy II odpowiadają wszyscy uczestnicy jednocześnie. Po oczytaniu zdania, które należy określić jako fałszywe lub prawdziwe, każdy ma 5 sekund i na dźwięk dzwonka unosi odpowiednią tabliczką z napisem Prawda lub Fałsz. W razie nie udzielenia żadnej odpowiedzi w momencie dzwonka lub zmiany odpowiedzi po dzwonku uczestnik nie uzyskuje żadnego punktu. Za każdą udzieloną poprawnie odpowiedź można uzyskać jeden punkt.

RUNDA III
Runda III „Fikcyjne wyrazy”. Na pytania tej rundy wszyscy uczestnicy konkursu odpowiedzi udzielają jednocześnie. Po pojawieniu się na slajdzie fikcyjnego wyrazu, każdy z uczestników ma 10 sekund na przestawienie w nim liter, tak, aby powstało hasło matematyczne, następnie zapisanie poprawnego hasła matematycznego na kartce. Na dźwięk dzwonka wszyscy uczestnicy unoszą kartki w celu pokazania odpowiedzi. Wyrazy powinny być napisane dużymi drukowanymi literami. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje jeden punkt.

II część – Pierwsza pomoc

W tej części konkursu uczestnicy wykonywać będą praktyczne zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik losuje jedno zadanie do wykonania. Za poprawnie wykonane zadanie i komentarz do niego uczestnik może uzyskać trzy punkty.
Oceny tej części konkursu dokonuje ekspert – nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

III część – Przepisy ruchu drogowego.

W Rundzie I uczestnicy konkursu będą rozpoznawać znaki drogowe. Każdy uczestnik losuje i podaje numer znaku. Po pojawieniu się znaku na ekranie ma 10 sekund na podanie jego znaczenia. Za poprawnie udzieloną odpowiedź może uzyskać jeden punkt.
Runda II
Na pytania rundy II uczestnicy będą udzielać odpowiedzi jednocześnie. Po pojawieniu się na ekranie planszy przedstawiającej skrzyżowanie dróg wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami i odczytaniu pytania przez konferansjera, każdy uczestnik ma 10 sekund i na dźwięk dzwonka unosi do góry kartonik z wybraną przez siebie odpowiedzią: A, B, C lub D. Za poprawnie udzieloną odpowiedź może uzyskać jeden punkt.

IV część – Motoryzacja

Na pytanie Rundy I, które brzmi „Jakiej marki samochód jest przedstawiony na slajdzie?” odpowiedzi udzielają jednocześnie wszyscy uczestnicy konkursu.
Po wyświetleniu slajdu każdy z uczestników ma 10 sekund na zapisanie na kartce papieru marki samochodu i na dźwięk dzwonka wszyscy unoszą je do góry. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje jeden punkt. Nazwy marek można zapisywać tak, jak się je wymawia.
Runda II
W tej rundzie finaliści konkursu rozpoznawać będą części silnika samochodu i narzędzia wykorzystywane w naprawie samochodu. Każdy uczestnik wybiera los z numerem - najpierw określonej części silnika, a później los z numerem narzędzia. Uczestnik ma 10 sekund na rozpoznanie i podanie nazwy odpowiednio części silnika i narzędzia. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można uzyskać dwa punkty, czyli łącznie w tej rundzie 4 punkty.
W przypadku uzyskania przez finalistów takiej samej łącznej liczby punktów z części I i II konkursu o miejscu decyduje liczba punktów uzyskanych w części II. W przypadku uzyskania przez finalistów takiej samej liczby punktów z części I i takiej samej liczby punktów z części II konkursu odbywa się dogrywka na takich samych zasadach jak po części I.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Nagrody

  Dla zwycięzców finału (I, II, III miejsce) przewiduje się nagrody rzeczowe.
  Fundatorem nagród jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie oraz instytucje działające w porozumieniu z Komisją Konkursową.

Zgłoszenia

  Zgłoszenia do Konkursu Wiedzy Technicznej będą przyjmowane na załączonym formularzu zgłoszeń, który należy przesłać w terminie do 26.03.2018 roku

- e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- faksem pod numer: (17) 2256893
- pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
  ul. Armii Krajowej 51 A, 37-100 Łańcut z dopiskiem „ Konkurs Wiedzy Technicznej ”.

   Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.zstlancut.pl

  Osoby do kontaktu:  Ryszard Doroz – tel. 688222158

formularz zgłoszeniowy

 

Konkurs Wiedzy Technicznej dla Gimnazjalistów

Szanowni Państwo,

    Mamy przyjemność zaprosić Państwa wraz z uczniami Waszej Szkoły do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy Technicznej.

   Jest to już trzecia edycja konkursu i mamy nadzieję, że wzbudzi on żywe zainteresowanie wśród nauczycieli wychowania technicznego, a tym bardziej wśród uczniów, do których jest adresowany. 

   Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych motoryzacji, przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz wiedzy i umiejętności z matematyki oraz fizyki.

   Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody. Liczymy na Państwa zainteresowanie i udział uczniów w konkursie.

   Prosimy również o podzielenie się tą informacją z innymi nauczycielami w Państwa szkole i poza nią.

   Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w załączonym do pisma regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor i Nauczyciele
ZST Łańcut

Nasz adres:

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie,
ul. Armii Krajowej 51a 37-100 Łańcut,
tel. 17-225-22-86; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.zstlancut.pl

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Goście na stronie

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach