Olimpiady i konkursy

Turniej Szkół Podstawowych ,,Buduj z Głową”

Regulamin
Turnieju Szkół Podstawowych
,, Buduj z Głową”

I. CEL TURNIEJU

  Podstawowym celem turnieju jest promocja zawodów budowlanych oraz przedstawienie młodzieży perspektywy kształcenia i doskonalenia zawodowego na kierunku technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie.

II. ORGANIZATOR TURNIEJU

Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie.
Patronat nad turniejem objęło P.B. BESTA w Rzeszowie.

III. UCZESTNICY TURNIEJU

1. Udział w Turnieju mogą wziąć uczniowie klas ósmych szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
2. Szkoły typują do turnieju drużyny 2 osobowe i nauczyciela opiekuna.
3. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez każdą drużynę plakatu wykonanego w formacie A3 ,,Polskie absurdy budowlane”.
4. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej.
5. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych
z tematyką konkursu.
7. Zwycięzców Konkursu w kategorii Plakat wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatorów.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.

IV. ORGANIZACJA TURNIEJU

1. Turniej odbywać się będzie w czterech konkurencjach:
I konkurencja – Plakat ,,Polskie absurdy budowlane”.
II konkurencja – Test wiedzy budowlanej dla każdego. Zakres znajomości narzędzi
i czynności budowlanych w codziennym życiu każdego z nas.
III konkurencja – Narzędzia niezbędne na budowie. Podanie nazwy i zastosowania.
IV konkurencja – Zdobimy ścianę. Wyznaczenie i malowanie prostych figur geometrycznych na płycie gipsowo kartonowej farbą emulsyjną za pomocą pędzla.
2. Turniej odbędzie się 07 marca 2023r., na terenie Zespołu Szkół Technicznych ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut w godzinach 9.00 – 12.00
3. W terminie do 19 lutego 2023r. należy wysłać kartę zgłoszeniową do udziału w turnieju ,, Buduj z Głową”, oraz oświadczenie uczestników turnieju, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku, której wzór stanowi załącznik nr 1 przesłanie na adres (e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  – sekretariat szkoły ZST w Łańcucie.
4. Przyjazd uczestników i opiekunów na turniej odbywa się na koszt własny.
5. Ocena poszczególnych konkurencji będzie dokonana przez Komisje Konkursową powołaną przez Zespół Szkół Technicznych 
6. Wszystkie konkurencje będą punktowane.
7. W każdej konkurencji Komisja wskaże pierwsze miejsce dla drużyny.
8. Wygrywa szkoła, której drużyna zdobędzie największą ilość punktów.
9. W przypadku, gdy podczas prac Komisji Konkursowej zostanie przyznana równa liczba punktów, decyduje czas wykonania danej konkurencji.
10. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI

 

Lp.

KRYTERIA OCENY

I

 Plakat ,,Polskie absurdy budowlane”.

- zgodności z tematem konkursu;

- pomysłowości;

- oryginalności ujęcia tematu;

- estetyki wykonania;

II

 Test wiedzy budowlanej dla każdego

 

Test składa się z 20 pytań  zamkniętych.

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Odpowiedzi udzielają każda z osób osobno po czym punkty są sumowane drużynowo.

III

 Narzędzia niezbędne na budowie

 Po wylosowaniu pudełka zawierającego narzędzia budowlane dwu osobowa drużyna szkół udziela pisemnej odpowiedzi na przygotowanych formularzach. Czas udzielonych odpowiedzi max 15 min. Komisja punktuje karty odpowiedzi.

IV

 Zdobimy ścianę.

    Do konkurencji przystępują dwu osobowe drużyny z poszczególnych szkół.

Z udostępnionych materiałów malują fragment ściany z określonym wzorem

geometrycznym (wg otrzymanego wzoru). Oceniana będzie:

-  staranność

-  poprawność wykonania zadania

-  stosowanie prawidłowych zasad organizacji pracy

- stosowanie przepisów BHP.

   Przewidywany czas maksymalnie 45 min

VI. NAGRODY

1. W każdej konkurencji Komisja Konkursowa przyznaje nagrodę za zajęcie I miejsca.
2. Główna nagrodę za zajecie I miejsce we wszystkich konkurencjach.
3. Fundatorami nagród jest Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA oraz sponsorzy ŚNIEŻKA i WROBUD – PSB Mrówka.

VII. POSTANOWIWENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów Turnieju.
2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie także umieszczona na stronach internetowych ZST oraz P.B. BESTA.
3. Prace nie podlegają zwrotowi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6. Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Grzywacz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. kom. 606-406-967.

Zaproszenie do turnieju
Program turnieju
Karta zgłoszeniowa

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Goście na stronie

Odwiedza nas 783 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach