Oferta edukacyjna

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1. Opis zawodu:

   Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach urządzenia elektryczne i elektroniczne, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe. Przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.
   Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i jej przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności, wymiany zespołu, wymiany części zespołu lub naprawy części.
   Demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia części. Montuje wiązki elektryczne, rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespoły wycieraczek, akumulatorów, zespoły wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewki zapłonowe, sygnały dźwiękowe, elektryczne pompy paliwowe i spryskiwacze. Ustawia i reguluje zapłon, ustawia reflektory; ładuje akumulatory.
   Konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i okresowej obsługi zespołów. Dokonuje badań diagnostycznych i usuwa usterki układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.

2. Informacje dodatkowe:

   Wykonywanie zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych wymaga zręczności i umiejętności koncentracji. Elektromechanik powinien cechować się dokładnością i cierpliwością. Ze względu na bezpośredni kontakt z klientami przydatna jest umiejętność komunikacji.
   Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi.

Uczniowie w trakcie pobytu w szkole na zajęciach wynikających z planu nauczania zawodu, po zdaniu egzaminu uzyskują uprawienia do kierowania pojazdami samochodowymi – osobowymi /prawo jazdy kat. B/.

Uczniowie mogą poszerzyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach organizowane przez PCKPiEZ w Łańcucie uzyskując dodatkowe uprawnienia:

- spawacza,
- operatora wózków widłowych,
- diagnosty samochodowego.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego - elektromechanika pojazdów samochodowych jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MOT.02).

4. Sylwetka absolwenta:

Do zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy:

• przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
• ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
• ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
• demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
• montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
• ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów;
• ładowanie akumulatorów;
• konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa obsługa zespołów;
• dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
• dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
• organizowanie stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

5. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

• przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych;
• stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
• autoryzowanych stacjach obsługi;
• przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne);
• placówkach handlowych;
• może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Oferta edukacyjna 2024

 •  

   

   

        Nauka w technikum dla absolwentów szkół podstawowych trwa pięć lat. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej, dające odpowiednie przygotowanie zawodowe lub tytuł zawodowy technika, umożliwiający podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły, czego nie umożliwia ukończenie liceum ogólnokształcącego.

   

        Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w tym samym zakresie, co w liceum ogólnokształcącym. W przeciwieństwie do LO uczniowie wybierają nie trzy lub cztery przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym, tylko dwa. Przedmioty te muszą być powiązane pod względem treści nauczania z nauczanym zawodem. Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować naukę na wyższych uczelniach w wyuczonym lub innym zawodzie, lub specjalności.

   

       Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane w formie teoretycznej i praktycznej oraz praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia teoretycznego jest taka sama, jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne - w całym cyklu nauczania wynosi po 750 godzin, łącznie 1500 godzin. Nauka wiadomości i umiejętności zawodowych w wybranym przez uczniów zawodzie odbywa się na zajęciach edukacyjnych w szkole i centrum kształcenia praktycznego z zakresu wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, opisanych pod względem merytorycznym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W każdym zawodzie na poziomie technikum wyodrębnione są dwie kwalifikacje.

   

       Z wiadomości i umiejętności objętych wybraną kwalifikacją, przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie, którzy spełnią warunek: ukończyli szkołę, uzyskali pozytywny wynik w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych, uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie dyplomu zawodowego nadaje absolwentowi szkoły tytuł zawodowy technika, uprawniający do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonym lub pokrewnym zawodzie. Absolwenci szkoły mający uprawnienia zawodowe w wyuczonym zawodzie mogą poszerzać je, zdobywając dodatkowe uprawnienia w oparciu o system kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

   

   

   

   

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Goście na stronie

Odwiedza nas 240 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach