Oferta edukacyjna

TECHNIK LOGISTYK

1. Opis zawodu:

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania różnych przedsięwzięć. Zawód nowoczesny i wymagający, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Polecany dla uczniów otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich. To propozycja dla tych, którzy poszukują ciekawego, nowatorskiego kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika logistyka jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacja 1: SPL.01 Obsługa magazynów.
Kwalifikacja 2: SPL.04 Organizacja transportu.

3. Sylwetka absolwenta


Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– zarządzania zapasami i magazynem,
– realizacji procesów magazynowych,
– obsługi magazynów przy-produkcyjnych,
– obsługi magazynów dystrybucji,
– planowania zadań produkcyjnych i dystrybucyjnych,
– zarządzania łańcuchem dostaw,
– kompleksowej obsługi klienta,
– planowania i organizowania procesów transportowych,
– planowania i organizowania procesów spedycyjnych,
– dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
– dokumentowanie realizacji procesów transportowo – spedycyjnych,
– sporządzania dokumentacji transportowej w języku polskim i języku obcym;

 

4. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

– zakładach przemysłowych ,
– handlu i usługach,
– firmach transportowo – spedycyjnych,
– jednostkach administracyjnych i gospodarczych,
– magazynach i centrach dystrybucyjnych, logistycznych jako specjalista do spraw:
– sprzedaży i prognozowania popytu,
– planowania zakupów, produkcji i zapasów,
– gospodarki magazynowej,
– handlu elektronicznego,
– dystrybucji,
– transportu krajowego i międzynarodowego,
– transportu wewnętrznego,
– obsługi klienta.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Oferta edukacyjna 2024

 •  

   

   

        Nauka w technikum dla absolwentów szkół podstawowych trwa pięć lat. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej, dające odpowiednie przygotowanie zawodowe lub tytuł zawodowy technika, umożliwiający podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły, czego nie umożliwia ukończenie liceum ogólnokształcącego.

   

        Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w tym samym zakresie, co w liceum ogólnokształcącym. W przeciwieństwie do LO uczniowie wybierają nie trzy lub cztery przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym, tylko dwa. Przedmioty te muszą być powiązane pod względem treści nauczania z nauczanym zawodem. Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować naukę na wyższych uczelniach w wyuczonym lub innym zawodzie, lub specjalności.

   

       Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane w formie teoretycznej i praktycznej oraz praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia teoretycznego jest taka sama, jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne - w całym cyklu nauczania wynosi po 750 godzin, łącznie 1500 godzin. Nauka wiadomości i umiejętności zawodowych w wybranym przez uczniów zawodzie odbywa się na zajęciach edukacyjnych w szkole i centrum kształcenia praktycznego z zakresu wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, opisanych pod względem merytorycznym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W każdym zawodzie na poziomie technikum wyodrębnione są dwie kwalifikacje.

   

       Z wiadomości i umiejętności objętych wybraną kwalifikacją, przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie, którzy spełnią warunek: ukończyli szkołę, uzyskali pozytywny wynik w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych, uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie dyplomu zawodowego nadaje absolwentowi szkoły tytuł zawodowy technika, uprawniający do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonym lub pokrewnym zawodzie. Absolwenci szkoły mający uprawnienia zawodowe w wyuczonym zawodzie mogą poszerzać je, zdobywając dodatkowe uprawnienia w oparciu o system kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

   

   

   

   

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 651 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach